سنگ ساب آهن مینی کیلینگ

 سنگ ساب آهن مینی کیلینگ
ظرفیت : |    نوع : تیغه وسنگ برش    
موجود | حداقل سفارش :  
سنگ ساب آهن مینی کیلینگ
قیمت
سنگ ساب آهن مینی کیلینگ
فروش
سنگ ساب آهن مینی کیلینگ
بورس
سنگ ساب آهن مینی کیلینگ
بازرگانی افلاکی اماده تامین و فروش انواع سنگ ساب آهن با قیمت همکاری و ارسال به سراسر ایران.
صفحه چوب بر 115 میلی متری
40 دندانه
تیغ اره الماسه
سنگ ساب و برش

TEL : 021-55410900 | 021-55425403
Fax : 021-55425404
Email: info [at] aflakiwire.ir
Web: www.aflakiwire.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Aflaki Wire Co.