قلاب sگردون

قلاب sگردون
ظرفیت : |    نوع : انوع قلاب و تجهیزات باربرداری    
موجود | حداقل سفارش :  
قلاب sگردون ١تن ٢تن ٣تن ٥تن٧تن١١تن ١٥تن
فروش قلاب sگردون ١تن ٢تن ٣تن ٥تن٧تن١١تن ١٥تن
ادوات لیفتینگ

TEL : 021-55410900 | 021-55425403
Fax : 021-55425404
Email: info [at] aflakiwire.ir
Web: www.aflakiwire.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Aflaki Wire Co.