قلاب هيلكوپتري

قلاب هيلكوپتري
ظرفیت : |    نوع : انوع قلاب و تجهیزات باربرداری    
موجود | حداقل سفارش :  
قلاب هيلكوپتري در تناژ ٣تن ٥تن ٨تن
فروش مستقیم انواع قلاب هيلكوپتري در تناژ ٣تن ٥تن ٨تن در بازرگانی افلاکی.

فروشنده انواع قلاب ههیلکوپتری در خیابان قزوین.
قلاب هلیکوپتری پیم دار
قیمت قلاب هلیکوپتری پیم دار
تناژ قلاب هلیکوپتری پیم دار
a href=" http://www.aflakiwire.ir/pro/5/Lifting-equipment/1 "> قلاب هيلكوپتري
ادوات لیفتینگ

TEL : 021-55410900 | 021-55425403
Fax : 021-55425404
Email: info [at] aflakiwire.ir
Web: www.aflakiwire.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Aflaki Wire Co.